انواع گرانول کابلی و خصوصیات آن ها

کابل های برق، جایگاه ویژه ای در زندگی امروزه ما دارند. ناگفته پیداست که روکش یا عایق این کابل ها نیز به‌ اندازه خود آنها اهمیت دارد. گرانول یکی از انواع مواد اولیه سیم و کابل به شمار می ‌رود که در تولید روکش شبکه های برق از آن بهره‌ …