شرکت توليدی دنيای گرانول

عایق ها

شرکت دنیای گرانول خواص مکانیکی محصولات عایق سیم و کابل کد فرم :FQ-07-00
ردیفنام محصولکدمحصولمطابقت استانداردoperating temperatureHARDNESS SHORE"A"STABILATY minGRAVITY gr/cm3ELONGATION %TENSILE n/mm2
1عایق افشان20PVC/D IEC 60227-17082601.4721015-16
2عایق نصب ثابت24PVC/C IEC 60227-17084601.4622016-16.5
3عایق کلاس AAPVC/A IEC 60502-17084751.4522016
4عایق مخابراتیGP3TCI7084751.3924019
5عایق اتومبیلیT1VDE 02079084901.424019
6عایق حرارتی T2IEC 60227105871701.4124021
7عایق بند تخت (قابل انعطاف)20.2PVC/D IEC 60227-17080601.4623014.5
8عایق نسوزALS PVCIEC 6050270821001.48522016
توجه: قابلیت تولید کلیه محصولات فوق الذکر در رنگ های مختلف و با خواص مکانیکی متفاوت مطابق با نیاز مشتری وجود دارد.