شرکت توليدی دنيای گرانول

روکش ها

شرکت دنیای گرانول خواص مکانیکی محصولات روکش سیم و کابلکد فرم :FQ-06-00    
ردیفنام محصولکدمحصولمطابقت استانداردoperating temperatureHARDNESS SHORE"A"STABILATY MINGRAVITY gr/cm3ELONGATION %TENSILE n/mm2
1روکش افشان مشکی13ST5/IEC 60227-18078601.4724013
2روکش افشان سفید13.2ST5/IEC 60227-18078601.4724013
3روکش نصب ثابت11ST4/IEC 60227-18080601.4722515
4روکش نصب ثابتST1ST1ST1/IEC 60502-19082851.4623015.5
5روکش نصب ثابت ST2ST2ST2/IEC 60502-280881001.4622518.5
6روکش مخابراتی23TCI8079731.4623515.5
7روکش رانژه 13.8VDE 02078085811.3623521
8روکش اسپیرالSP2IEC 608118083721.3924018
9روکش بدینگ 13.BIEC 605027072501.681707
10روکش جری دار8.ZIEC 605027072451.662207.5
11روکش حرارتیT2NIEC 60227-1105851701.3924521
12کواکسیال 13.92IEC 60227-18076601.426013.5
13روکش لاستیکN11TPR8076601.3835012
14روکش کم دودLS FRPVC ST2 UVIEC 60502 8585901.48522016.5
15روکش زیر گچی11.6ST4/IEC 60227-18081601.4722014.5
16روش ضد روغن 90 درجهST2 UVIEC 60502 9081901.4624016
17روکش کم دود کم هالوژنST2 LSFRIEC 60502 8590851.521516
18روکش ضد شعلهST2 FRIEC 60502 8082751.4622514.5
19روکش ضد شعله ضد روغنST2 FR/OR UVIEC 60502 9088901.4623016
20روکش کم دود وکم هالوژن ضد روغنST2 LSF/ORIEC 60502 / 602278590851.5121014.5
21روکش بدینگ کم دودضد شعلهB LS.FRIEC 60502 8080651.5414010
توجه: قابلیت تولید کلیه محصولات فوق الذکر در رنگ های مختلف و با خواص مکانیکی متفاوت مطابق با نیاز مشتری وجود دارد.