شرکت توليدی دنيای گرانول

جدول فیلر و مستربچ

خواص مکانیکی محصولات فیلر و مستربچ کد فرم : FQ-08-00
نام محصولکدمحصولمطابقت استانداردoperating temperatureHARDNESS SHORE"A" STABILATY minGRAVITY gr/cm3ELONGATION %TENSILE n/mm2
فیلر8IEC 605027060451.841204
فیلرمشکی8.1IEC 605027060451.841204
فیلرسفید8.2IEC 605027060451.841204
فیلر سبک8.SIEC 605027058451.71806
مستربچ(PVC) .........65-7080681.2822014.5